söndag 19 mars 2023

 Presence in Existence


In today's fast-paced world, it's easy to get caught up in the hustle and bustle of daily life and forget to be present in the moment. We're constantly bombarded with distractions from our phones, computers, and other electronic devices, and it can be difficult to find the time and space to simply be.


But being present is essential for living a fulfilling life. When we're fully present in the moment, we can experience a deeper sense of joy, gratitude, and connection with the world around us. We can appreciate the beauty of nature, savor the taste of our food, and truly listen to the people we love.


One way to cultivate presence is through mindfulness meditation. By focusing our attention on the present moment, we can train our minds to be more present in our daily lives. We can also make a conscious effort to disconnect from technology and spend more time in nature, practicing yoga or other mindful activities, or simply enjoying quiet moments of reflection.


It's important to remember that presence isn't about being perfect or having it all figured out. It's about embracing the present moment, with all its imperfections and uncertainties, and being fully engaged in the experience of life. So take a deep breath, look around, and appreciate the beauty and wonder of the world around you. You might be surprised at what you discover when you're truly present in the moment.


---

Ovanstående text är skriven av AI. 
Jag är uppriktigt nyfiken på vad AI kan göra för oss. Jag har testat lite olika saker med hjälp av AI, och det är ganska häpnadsväckande vilket hjälpmedel det kan vara, om vi bara använder det för vår egen skull och använder den just som ett HJÄLPMEDEL. 

Min känsla är att AI kommer vara användnart i många människor liv framöver. Men vad vet jag?

Jag har även testat att spåna idéer med AI - och det var ganska kul. Jag kastade ur mig en idé - och då svarade AI hur den idéen skulle kunna göras ännu mer intressant. En del av det som kom ut var rent trams, men vissa saker satte igång min egen kreativitet och gjorde att jag kunde se vissa nya tankar - och hur det gjorde mig mer aktiv i mitt skapande.

Ha det fint!


Inga kommentarer: