torsdag 31 maj 2007

För att testa bloggandet

Det tycks ju vara så att bloggandet har blivit det nya sättet att föra samtalet vidare i samhället. Det är intressant och spännande. Jag är själv nyfiken på allt som kan berika livet.
Att blogga är liksom ett sätt att nå ut med det man vill ha sagt - och oftast blir man oemotsagd dessutom..
Inte så dumt, kanske?
Jag tror personligen att bloggandet likväl som MSN:andet är ett utmärkt verktyg för att förbättra språket.

Inga kommentarer: